ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ MARKET 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ( ΚΕΝΤΡΙΚΟ)

ΘΕΜ ΣΟΦΟΥΛΗ 22 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

ΤΚ 83200 ΤΗΛ 2273034073

  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 (ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΤΚ 83200 ΤΗΛ 2273094720

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3 (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ - ΜΕΓΑΡΟ)

ΒΕΡΓΗ 8 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

ΤΚ 83200 ΤΗΛ 2273030512

 

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΜ ΣΟΦΟΥΛΗ 22 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

ΤΚ 83200 ΤΗΛ 2273038261-38020 ΦΑΞ 2273038020

email info@xmarketsa.gr url http://www.xmarketsa.gr